Disclaimer

Disclaimer van BrendaBalvers.nl

Disclaimer
Deze website is bedoeld om je informatie te geven over mijn diensten en producten. Ook is mijn website bedoeld om jou te inspireren over het onderwerp Vrouw-zijn. Je leest begrijpbare informatie en vindt daarbij ondersteunende oefeningen die effectief kunnen zijn in je dagelijks leven. Al mijn werk maak ik met aandacht en liefde en is bedoeld om jou en anderen zo bewust mogelijk te maken. Toch stel ik mij niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op deze website.

Copyright
De blogs, video’s, podcasts en andere content zijn beschermd door auteursrecht en die is eigendom van Brenda Balvers en BrendaBalvers.nl. Je mag mijn content wel allemaal gebruiken als je duidelijk de bron vermeldt en dat is: Brenda Balvers – www.brendabalvers.nl.

De afbeeldingen en foto’s die je ziet op mijn website zijn ook beschermd door auteursrecht en die is eigendom van Brenda Balvers en/of een andere derde partij met hun gegeven toestemming voor gebruik. Je mag deze afbeeldingen niet zonder toestemming gebruiken.

Aansprakelijkheid
Op geen enkele manier is Brenda Balvers en/of BrendaBalvers.nl en/of ik als persoon aansprakelijk voor alles dat deze website veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door teksten van mij, door teksten van anderen, door video’s en/of podcasts en/of andere content van mij, door uitingen van anderen (zoals bijvoorbeeld commentaar op de blogs, video’s, podcasts of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot financiële compensatie. Ook erken ik geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. En ben ik niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt.

Op geen enkele manier is Brenda Balvers en/of BrendaBalvers.nl en/of ik als persoon niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zijn opgenomen op basis van verstrekte informatie of gegevens: noch ben ik en ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en ben ik en ze evenmin verantwoordelijk ten aanzien van de gebruiker of derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door mijn of haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Brenda Balvers en/of BrendaBalvers.nl en/of ik als persoon gewaarschuwd werd voor zulke schade. Je kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website.

Op alle transacties en evenementen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

E-maildisclaimer
Het volgende is van toepassing op de e-mails die je van Brenda Balvers en/of brendabalvers.nl en/of ik als persoon ontvangt: alle e-mails worden zorgvuldig samengesteld en Brenda Balvers en/of BrendaBalvers.nl en/of ik als persoon is niet aansprakelijke voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van de e-mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Brenda Balvers en/of BrendaBalvers.nl en/of mij als persoon de e-mail verstuurd heeft.

Heb je nog vragen?
Neem dan neem contact met mij op via het contactformulier op deze website.